Concerto

Concerto är en sko där Edea har använt sin erfarenhet för att veta hur de skulle kombinera en modern

teknologi med ett traditionellt utseende